Turkish Subtitles A Boy And His Dog (1975)

Download this subtitles in Turkish language for movie called A Boy And His Dog

Subtitles created: 2013-10-16 23:47:17
Size: 75669 bytes
Format of subtitles: srt
Framerate of subtitles: n/a
Number of CDs: 1

Turkish subs for A Boy And His Dog.
Another lang for A Boy And His Dog.

Download containts:
A.Boy.and.His.Dog.1975.1080p.BluRay.x264.YIFY.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......þlerdir dedim!
- Ben de seni duydum.

26
00:03:15,236 --> 00:03:16,778
Eþek hoþaftan ne anlar ki.

27
00:03:17,071 --> 00:03:18,989
Tüm talimatlarým tamamýyla
görmezden geliniyor.

28
00:03:19,658 --> 00:03:22,159
Bazen cahillikte diðer serserilerden
hiçbir farkýn olmuyor.

29
00:03:22,452 --> 00:03:25,746
Tek baþýna bir diþi görmeyesin.
Kendinden geçiyorsun...

30
00:03:26,039 --> 00:03:28,749
...gözler parlamaya, hormonlar çalýþmaya
beynin de durmaya baþlýyor.

31
00:03:29,042 --> 00:03:31,251
Hiçbir þey göremiyorum.
Koklasana.

32
00:03:31,544 --> 00:03:33,921
Bugün sen gözcülük yapacaksýn
sanýyordum, Vic.

33
00:03:34,214 --> 00:03:37,299
Lanet olsun, Blood, zorluk çýkarýp
durma, kokla hadi!

34
00:03:39,093 --> 00:03:40,427
Temiz.

35
00:04:25,014 --> 00:04:26,640
Yazýk.

36
00:04:27,650 --> 00:04:29,885
Kahretsin! Onu doðramalarýna
gerek yoktu.

37
00:04:29,978 --> 00:04:32,554
O karýnýn en az iki-üç kez
daha gideri vardý........
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #