Turkish Subtitles Along Came A Spider (2001)

Download this subtitles in Turkish language for movie called Along Came A Spider

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: n/a
Format of subtitles: n/a
Framerate of subtitles: n/a
Number of CDs: n/a

Turkish subs for Along Came A Spider.
Another lang for Along Came A Spider.

Download containts:
Spider_Tr.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

....... istediðim
birþey var ?

24
00:02:18,467 --> 00:02:20,867
Bence çok güzel bir saçýn var.

25
00:02:20,936 --> 00:02:23,404
- [Tracie] Öyle mi düþünüyorsun ?
- Evet.

26
00:02:23,472 --> 00:02:26,669
Brown Bag, bu Brown Bird.
Sesleri alýyoruz.

27
00:02:26,742 --> 00:02:28,801
[Tracie]
Sence seksi mi ?

28
00:02:28,877 --> 00:02:31,243
Brown Bag,
oldukça yaklaþýn.

29
00:02:31,313 --> 00:02:35,773
Evet, güzel bir kadýnda kýsa
saçtan daha güzel birþey olamaz.

30
00:02:35,851 --> 00:02:37,978
Sadece uzun saç mý erkekleri etkiler ?

31
00:02:38,053 --> 00:02:42,615
Uzun saçta ne var ki etkiliyor ?

32
00:02:42,691 --> 00:02:46,923
Kötü tat ?

33
00:02:46,995 --> 00:02:49,122
Bana bak.

34
00:02:49,197 --> 00:02:51,665
Gözlerini görmek istiyorum.

35
00:02:54,369 --> 00:02:59,204
Masum.
Týpký benim gibi.

36
00:02:59,274 --> 00:03:02,766
Bu o.
Bizim adamýmýz.

37
00:03:02,844 --> 00:03:05,005
[Sam] Caris adamýn Jim Gelway
ol.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #