Turkish Subtitles Blade (1998)

Download this subtitles in Turkish language for movie called Blade

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: n/a
Format of subtitles: MicroDVD
Framerate of subtitles: 25
Number of CDs: 1

Turkish subs for Blade.
Another lang for Blade.

Download containts:
BLADE.sub


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......ordu.
{16219}{16299}..onu duvara zýmbalanmýþ|olarak bulduklarý zaman.
{16311}{16355}Çok hoþ.
{16669}{16693}Kimyasal kontrolleri yaptýn mý?
{16705}{16742}Kan þekeri|Normalin 3 katý,
{16754}{16786}fosfor ve ürik asit yok gibi.
{16798}{16872}Bunu D.O.A.'den mi aldýn?
{16884}{16927}Evet.
{16939}{16980}Ama herhangi bir þey|ifade etmiyor.
{17053}{17088}Kýrmýzý kan hücreleri dýþbükey,
{17100}{17126}bu imkansýz.
{17138}{17215}Kan hücrelerine bak.|Ýki çekirdekliler.
{17289}{17360}Tamam Curtis, saat sabahýn üçü--
{17372}{17395}Bu bir þaka deðil.
{17407}{17481}Þu anda morgda bir cesedim var.
{17493}{17553}Bana biraz mesafe vereceðine dair|söz verdiðini düþünmüþtüm.
{17565}{17629}Sadece aþaðý gelip bir bakmaný istiyorum.
{17786}{17863}Tamam. Bana cesedi göster.
{17875}{17927}Bizim hakkýmýzda tek kelime|duymak istemiyorum.
{17939}{17999}Pekala. Bunu konuþmuþtuk.
{18093}{18138}Ýç organlara daha baþlamadýn mý?
{18150}{18214}Pericardium'dan biraz kan örneði sadece.
{18258}{18331}.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #