Turkish Subtitles Breakout Kings (2011)

Download this subtitles in Turkish language for movie called Breakout Kings

Subtitles created: 2012-03-26 23:44:30
Size: 59665 bytes
Format of subtitles: srt
Framerate of subtitles: 23.976
Number of CDs: 2

Turkish subs for Breakout Kings.
Another lang for Breakout Kings.

Download containts:
Breakout.Kings.S02E01.srt
Breakout.Kings.S02E02.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......
00:03:25,758 --> 00:03:27,710
Bu yüzden terfi için mükemmel adaysýn.

26
00:03:27,758 --> 00:03:30,444
Ve yeni Ýç Suçlar Þubesi
müdürü kim olursa...

27
00:03:30,445 --> 00:03:33,886
...bir sürü iþ bilmez bürokratik
salakla baþa çýkmasý gerekecek.

28
00:03:33,969 --> 00:03:36,318
Kim olursa mý? Favorinin
ben olduðumu sanýyordum.

29
00:03:36,980 --> 00:03:39,840
Tamam, bunu þimdi
söylememem lazýmdý ama...

30
00:03:39,841 --> 00:03:44,519
...toplantýdaki kodamanlar þimdiden
senin iþi alman için anlaþtýlar.

31
00:03:45,105 --> 00:03:48,712
Sadece normal onay süreci
kaldý. Formaliteler falan.

32
00:03:48,716 --> 00:03:50,545
Mükemmel. Gerçekten iyi oldu.

33
00:03:50,546 --> 00:03:53,021
Washington'a bayýlýyorum.
Mükemmel bir þehir.

34
00:03:53,022 --> 00:03:55,586
Ailem orada ve ayrýca
Washington Skins taraftarýyým.

35
00:03:55,593 --> 00:03:59,391
Ama daha önce de belirttiðim
gibi bazý endiþelerim var.

36
00:03:59,392 --> 00:0.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #