Turkish Subtitles Breakout Kings (2011)

Download this subtitles in Turkish language for movie called Breakout Kings

Subtitles created: 2012-04-19 02:43:38
Size: 64229 bytes
Format of subtitles: srt
Framerate of subtitles: 23.976
Number of CDs: 1

Turkish subs for Breakout Kings.
Another lang for Breakout Kings.

Download containts:
Breakout Kings 205.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......> 00:02:08,194
O havalandýrmalarda!

27
00:02:08,195 --> 00:02:09,865
Tüm batý kanadýný kapayýn!

28
00:02:09,866 --> 00:02:10,736
Gidin þimdi!

29
00:02:10,832 --> 00:02:12,642
Burasý güvenli deðil. Git!

30
00:02:26,086 --> 00:02:28,196
Çeviri DReal.
**Ýyi seyirler**

31
00:03:19,890 --> 00:03:22,400
Pekala bugün garip bir olayýmýz var.

32
00:03:25,740 --> 00:03:27,728
Bugün büyük gün.
Nasýl hissediyorsun?

33
00:03:27,729 --> 00:03:28,570
Biraz gergin.

34
00:03:28,571 --> 00:03:29,971
Tamam þunu hatýrlaki

35
00:03:30,577 --> 00:03:32,444
þartlý tahliye kurulunun
kararýný deðiþtiremezsin.

36
00:03:32,445 --> 00:03:34,852
Sen ifade verdin,aktif bir
konum ve tavýr aldýn.

37
00:03:34,853 --> 00:03:35,867
Önemli olan bu.

38
00:03:35,868 --> 00:03:37,641
Margolis'in tahliyesi ne olursa olsun...

39
00:03:37,642 --> 00:03:39,922
sen güçlü bir insansýn.
- Tamam.

40
00:03:40,179 --> 00:03:41,495
Bugünkü iþimizden ne haber?
.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #