Czech Subtitles Choristes, Les (2004)

Download this subtitles in Czech language for movie called Choristes, Les

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: 733562880
Format of subtitles: SubRip
Framerate of subtitles: 25
Number of CDs: 1

Czech subs for Choristes, Les.
Another lang for Choristes, Les.

Download containts:
Les.Choristes.FRENCH.DVDRip.XViD-EVASiON.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......ím, že to nejhorší teprve pøijde.

29
00:04:24,200 --> 00:04:27,900
Byla to internátní škola pro tìžce zvládnutelné dìti.

30
00:04:28,600 --> 00:04:30,800
Alespoò tak bylo psáno.

31
00:04:31,500 --> 00:04:33,100
"Dno rybníku"

32
00:04:33,500 --> 00:04:36,400
Ten název mì pøesnì vystihoval.

33
00:04:36,900 --> 00:04:38,200
Dobrý den.

34
00:04:40,200 --> 00:04:42,200
Jsi tu sám?

35
00:04:43,000 --> 00:04:44,600
Copak tu dìláš?

36
00:04:45,400 --> 00:04:47,700
Èekám na sobotu.

37
00:04:48,000 --> 00:04:49,600
Proè?

38
00:04:50,200 --> 00:04:52,400
Protože pøijde mùj táta.

39
00:04:52,800 --> 00:04:55,200
Ale dnes není sobota.

40
00:04:56,200 --> 00:04:58,300
Pepinote!

41
00:04:58,400 --> 00:05:02,300
Já jsem Clement Mathieu, nový prefekt.

42
00:05:04,700 --> 00:05:06,400
Je to poprvé co dìláte prefekta?

43
00:05:06,500 --> 00:05:08,100
Kdysi jsem uèil na soukromé škole.

44
00:05:08,400 --> 00:05:10,400
-Co jste.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #