Czech Subtitles Cronaca Di Un Amore (1950)

Download this subtitles in Czech language for movie called Cronaca Di Un Amore

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: n/a
Format of subtitles: SubRip
Framerate of subtitles: 25
Number of CDs: 1

Czech subs for Cronaca Di Un Amore.
Another lang for Cronaca Di Un Amore.

Download containts:
[1950] Michelangelo Antonioni - Cronaca di un amore (CZ).srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......lid.

28
00:03:08,280 --> 00:03:14,355
Jenom chce vìdìt,
koho si vlastnì vzal.

29
00:03:14,600 --> 00:03:17,990
- On to neví?
- Vzali se za války.

30
00:03:18,360 --> 00:03:22,114
Znali se sotva dva mìsíce.

31
00:03:22,400 --> 00:03:24,152
Teï ho trápí zvìdavost.

32
00:03:24,360 --> 00:03:26,316
- Po sedmi letech?
- Po sedmi letech.

33
00:03:26,520 --> 00:03:29,273
Co asi døív dìlala,
s kým se stýkala.

34
00:03:29,440 --> 00:03:31,715
Tady by jeden byl.
Jenže je ustøižený.

35
00:03:31,960 --> 00:03:35,350
- Proè se nezeptá jí?
- Výbornì, Carloni.

36
00:03:38,560 --> 00:03:41,279
Máme to zjistit my.

37
00:03:42,640 --> 00:03:45,359
Proto musíte
ještì dnes do Ferrary.

38
00:03:46,280 --> 00:03:48,794
Chodila tam do gymnázia.

39
00:03:49,760 --> 00:03:51,352
Nemùže to poèkat
do pondìlka?

40
00:03:51,520 --> 00:03:54,273
V nedìli hraje Milán.
Musím ještì podat tikety.

41
00:03:54,440 --> 00:03:57,830
Vidíš tohle?.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #