Turkish Subtitles The Crow (1994)

Download this subtitles in Turkish language for movie called The Crow

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: n/a
Format of subtitles: MicroDVD
Framerate of subtitles: 25
Number of CDs: 1

Turkish subs for The Crow.
Another lang for The Crow.

Download containts:
The Crow-Tr.sub


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......nim kardeþim deðil.|Shelly sadece bana bakar.
{5036}{5092}O benim arkadaþým.
{5094}{5188}O ve Eric.
{5189}{5242}Ona Eric hakkýnda yalan söyledin.
{5244}{5283}Yapmalýydým.
{5284}{5374}Ve sen de bana Shelly hakkýnda yalan söyledin.
{5376}{5431}Ölecek, deðil mi?
{5433}{5543}Hey, ee--
{5648}{5785}Tamam, haydi.|Haydi.. tamam.
{5789}{5870}O iyileþecek.
{6324}{6420}Bir bina meþale gibi yanar.|Geriye kalan sadece küllerdir.
{6422}{6492}Her þey için bunun doðru olduðunu düþünürdüm...
{6494}{6599}aileler, arkadaþlar, duygular.
{6600}{6695}Ama þimdi biliyorum ki,|bazen aþk iki kiþinin...
{6696}{6802}beraber olmasý gerektiðini kanýtlarsa,|hiçbir þey onlarý ayýramaz.
{7420}{7492}Daha sonra.
{7718}{7795}Sen de nesin, gece bekçisi gibi?
{8306}{8387}Bilirsin, buranýn ihtiyacý olan þey...
{8389}{8445}sýký bir doðal felaket.
{8447}{8553}- Deprem, kasýrga, bilirsin.|- Hayýr, hayýr, hayýr, hayýr.
{8554}{8626}Mickey, haydi adamým..|Hardalý önce altýna koymalýsýn.
{8628}{8683}Belki de Ý.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #