Serbian Subtitles James Bobin (n/a)

Download this subtitles in Serbian language for movie called James Bobin

Subtitles created: 2016-01-27 12:44:06
Size: 0 bytes
Format of subtitles: srt
Framerate of subtitles: n/a
Number of CDs: 1

Serbian subs for James Bobin.
Another lang for James Bobin.

Download containts:
202Reckognize.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......
00:01:57,183 --> 00:01:59,551
Ako ljudi pogreše

28
00:01:59,618 --> 00:02:02,821
moraju da žive sa tim 4 godine

29
00:02:02,889 --> 00:02:06,891
ili imaju kongres
koji može da zbaci predsednika.

30
00:02:06,959 --> 00:02:09,193
Ali nekad ljudi lažu da bi prošli.

31
00:02:09,262 --> 00:02:12,530
Kao kad sam ja bio na intervjuu
u Mekdonaldsu, u Steinu,

32
00:02:12,597 --> 00:02:14,699
rekao sam da æu biti vredan radnik.

33
00:02:14,767 --> 00:02:16,134
Ali èim sam upao tamo,

34
00:02:16,201 --> 00:02:19,103
jeo sam 15 mekèikena na dan

35
00:02:19,171 --> 00:02:22,207
i prodavao pomalo
moje gandže sa strane.

36
00:02:22,274 --> 00:02:23,808
A izbacili su me ustvari

37
00:02:23,875 --> 00:02:26,311
kada su me uhvatili u
kostimu Ronalda Mekdonalda

38
00:02:27,547 --> 00:02:28,713
dok sam povaljivao
moju Džuli u skladištu.

39
00:02:28,781 --> 00:02:29,748
Sledeæe se radi.

40
00:02:29,815 --> 00:02:30,815
Kada si u nekoj .......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #