Turkish Subtitles Deep Impact (1998)

Download this subtitles in Turkish language for movie called Deep Impact

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: n/a
Format of subtitles: SubRip
Framerate of subtitles: 25
Number of CDs: 2

Turkish subs for Deep Impact.
Another lang for Deep Impact.

Download containts:
Deep Impact Cd 2.srt
Deep Impact Cd 1.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......zemelerini
daðýtacak ve yeraltý garajlarýnda...

22
00:01:28,900 --> 00:01:32,500
ve diðer uygun yerlerde sýðýnaklar
organize edeceklerdir.

23
00:01:32,600 --> 00:01:35,800
Ýnþaat planlarý,
malzeme listeleri...

24
00:01:35,900 --> 00:01:38,300
ve gerekli malzemelerin
saðlanacaðý yerler..."

25
00:01:38,400 --> 00:01:40,400
Alo?

26
00:01:40,500 --> 00:01:42,900
Evet,
Ellen Beiderman benim.

27
00:01:48,400 --> 00:01:50,400
Önceden seçilmiþiz.

28
00:01:55,000 --> 00:01:57,400
Chuck?
Nereye gidiyorsun?

29
00:01:57,500 --> 00:01:59,900
Telefona.
Bizi arayabilirler.

30
00:02:01,000 --> 00:02:03,600
"Sadece seçilen kiþilerin...

31
00:02:03,700 --> 00:02:06,100
telefonlarý çalacaktýr."

32
00:02:07,500 --> 00:02:09,600
O kadar.

33
00:02:09,700 --> 00:02:12,200
Baþka bir þey yok.

34
00:02:19,200 --> 00:02:21,900
Dahili kamera
devresi kopmuþ.

35
00:02:22,000 --> 00:02:24,900
Andy, kargo bölümüne geçip video
fonksiyonlarý.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #