Czech Subtitles Die Hard 2 (1990)

Download this subtitles in Czech language for movie called Die Hard 2

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: 705.357.824, 706.119.680
Format of subtitles: MicroDVD
Framerate of subtitles: 23.976
Number of CDs: 2

Czech subs for Die Hard 2.
Another lang for Die Hard 2.

Download containts:
die.hard.2.(1990).cd1.pkh.sharereactor.sub
die.hard.2.(1990).cd2.pkh.sharereactor.sub
PEGASoft.cz.txt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......
{3667}{3707}v republice Valverde,
{3710}{3761}odkud vládníúøadyhlásí,
{3763}{3810}že sesazenýgenerál|Ramon Esperanza
{3812}{3857}bude dopraven|k okamžitému vyhoštìní
{3859}{3882}do Spojených státù.
{3884}{3933}Jsou tomu teprve dva roky,|co generálEsperanza
{3935}{3976}vedl místníarmádu
{3979}{4036}v taženíproti|komunistickým povstalcùm,
{4039}{4109}v kterém za ním stály|americké finance a poradci.
{4112}{4157}Esperanzùv pád|rozvíøil hladinu
{4159}{4204}nejen pøinedávných|volbách vjeho zemi,
{4206}{4275}ale také u nás doma,
{4277}{4336}když byli vysoce postavení|úøedníci Pentagonu obvinìni
{4338}{4403}z toho, že mupøes zákaz Kongresu|dodávali zbranì.
{4405}{4470}Ale narùstajícídùkazy toho,|že Esperanzovysložky
{4472}{4520}narušily neutralitu|sousedních zemí,
{4522}{4573}pøimìly Kongres k tomu,|aby zastavilpøísun financí,
{4576}{4624}a Esperanzaje obvinìn z toho,|že sinyníprostøedky opatøuje
{4626}{4661}vysoce výnosným
{4664}{4700}pašováním kokainu.
{4702}{4771}Pøes.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #