Turkish Subtitles Die Hard 2 (1990)

Download this subtitles in Turkish language for movie called Die Hard 2

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: n/a
Format of subtitles: SubViewer 2.0
Framerate of subtitles: 23.976
Number of CDs: 2

Turkish subs for Die Hard 2.
Another lang for Die Hard 2.

Download containts:
Die Hard 2 CD2.srt
Die Hard 2 CD1.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......
ya bitmek üzere olanlar!

24
00:01:01,900 --> 00:01:03,900
çember içindekiler?
Biz onlara bip leyen sinyal gönderiyoruz...

25
00:01:05,000 --> 00:01:06,800
..Bizim burda olduðumuz bilmeleri için.

26
00:01:07,100 --> 00:01:07,900
- Öyleyse?
- bu sinyal bipleyecek diye kim diyor?

27
00:01:10,300 --> 00:01:12,300
Bu frekansý deðiþtiririz.

28
00:01:13,400 --> 00:01:15,200
Birazda güçlendirirsek.

29
00:01:15,500 --> 00:01:17,900
Biz uçaklarla istediðimizi konuþuruz
Ve onlar bunu bilemezler!

30
00:01:21,700 --> 00:01:23,700
baðaj bölümünde bulduk.

31
00:01:24,800 --> 00:01:26,800
Bütün gece konuþma kayýtlarýný dilemiþler.

32
00:01:28,000 --> 00:01:30,200
Baðaj çalan serseriler, huh, Carmine?

33
00:01:33,200 --> 00:01:35,200
- Sinyal takibi nasýl gidiyor?
- Ýyi deðil çözücü istedik.

34
00:01:36,300 --> 00:01:38,300
Taþýna bilir bir çözücü 2 saat içinde gelir.

35
00:01:39,400 --> 00:01:41,200
karýmýn 2 saati yok.

36
00:01:41,5.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #