Slovak Subtitles The Emperor's New Groove (2000)

Download this subtitles in Slovak language for movie called The Emperor's New Groove

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: n/a
Format of subtitles: MicroDVD
Framerate of subtitles: 25
Number of CDs: n/a

Slovak subs for The Emperor's New Groove.
Another lang for The Emperor's New Groove.

Download containts:
TheEmperorsNewGrooveSK.sub


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......o rozmarov
{4107}{4177}Lebo tento perfektný svet zaèína a konèí...
{4180}{4201}Mnou.
{4204}{4228}Ako sa volá?
{4231}{4321}Kuzco
{4324}{4351}Tak sa volá
{4395}{4449}Je krá¾ sveta
{4502}{4542}A asi hipuje
{4719}{4758}Narušil si moje kruhy!
{4761}{4807}¼utujem,|ale narušili ste
{4809}{4864}cisárové kruhy.
{4867}{4911}Pardóóón!
{4913}{4955}Hovorili ste nieèo?
{4958}{5114}Ako sa volá?|Kuzco
{5201}{5253}Tak sa volá
{5301}{5357}A asi hipuje.
{5360}{5463}Neviete,že je|krá¾ sveta?
{5680}{5702}Hu!
{5708}{5743}Vaša výsos,
{5745}{5785}Je èas vybera nevestu.
{5788}{5821}Dobre.
{5823}{5882}Tie isté dámy
{5885}{5908}Tak sa na to pozrime.
{5910}{5969}Hnusné vlasy.|nevhodná.
{5970}{6020}Yikes, yikes, yikes,
{6022}{6058}nechaj ma háda.
{6060}{6110}Mᚠskvelú osobnos.
{6112}{6157}To je naozaj všetko|èo dokážeš?
{6158}{6213}Áno, nie, myslím, možno--
{6216}{6256}O èom to b¾aboce?
{6258}{6315}Je ako hòup, èo|nedokáže zavrie ústa.
{6318}{6408}Ozaj, tiež rozmýš¾ate o tej|la.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #