Polish Subtitles The Emperor's New Groove (2000)

Download this subtitles in Polish language for movie called The Emperor's New Groove

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: 724052K
Format of subtitles: Other
Framerate of subtitles: n/a
Number of CDs: 1

Polish subs for The Emperor's New Groove.
Another lang for The Emperor's New Groove.

Download containts:
TheEmperorsNewGroove_PL.txt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......e to.
0:02:24:- Wygra³em!|- Przegra³eœ.
0:02:26:Dobra, widzicie ten pa³ac?
0:02:28:Wszyscy w nim, czekaj¹ na moje rozkazy
0:02:29:Obczajcie to:
0:02:31:Kamerdyner.
0:02:33:Kucharz.
0:02:35:Nadworny œpiewak.
0:02:36:Oo, tak!
0:02:38:On jest wszechmocnym panem narodów
0:02:40:On jest najsprytniejszym kotem Stworzenia
0:02:42:On jest alfa i omeg¹, od A do Z
0:02:47:I ten doskona³y œwiat, bêdzie siê krêci³
0:02:49:Wokó³ ka¿dego jego drobnego kaprysu
0:02:51:Bo ten doskona³y œwiat, zaczyna siê i koñczy...
0:02:54:...na mnie.
0:02:55:Jak ma na imiê?
0:02:56:Kuzco
0:03:00:To jego imiê
0:03:01:Kuzco
0:03:03:Jest królem œwiata
0:03:05:Kuzco
0:03:07:Jak siê nazywa?
0:03:09:Kuzco
0:03:11:Oo, tak.
0:03:14:Aaa!
0:03:16:Wlaz³eœ mi na szatê!
0:03:18:Przykro mi,
0:03:20:ale wlaz³eœ królowi na szatê.
0:03:23:Przepraszam!
0:03:25:Co mówi³eœ?
0:03:27:Jak ma na imiê?|Kuzco
0:03:33:Kuzco
0:03:36:To jego imiê
0:03:41:Kim jest?
0:03:43:Nie wiecie, ¿e jest on królem œwiata?
.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #