Romanian Subtitles Excalibur (1981)

Download this subtitles in Romanian language for movie called Excalibur

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: 752467968
Format of subtitles: SubRip
Framerate of subtitles: 25
Number of CDs: 1

Romanian subs for Excalibur.
Another lang for Excalibur.

Download containts:
Excalibur.sub


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......ai câºtigat?
{10767}{10801}Rege Uther.
{11476}{11526}N-o sã reuºeºti...
{11537}{11594}ºi n-o s-o ai niciodatã pe Igrayne!
{11631}{11683}Merlin! Unde eºti?
{11721}{11781}- L-ai gãsit?|- Nu.
{11841}{11881}E aici.
{11901}{11945}Dar se ascunde.
{12081}{12120}Unde ai fost?
{12138}{12196}Îmi urmez calea de la începutul vremurilor.
{12198}{12244}Uneori dau, alteori iau.
{12246}{12292}Eu hotãrãsc.
{12294}{12341}Trebuie sã mã ajuþi, Merlin!
{12343}{12377}Îþi sunt rege.
{12383}{12473}Deci iar ai nevoie de mine,|acum cã înþelegerea a fost încãlcatã.
{12477}{12561}Ani de strãdani s-au dus de râpã|pentru plãceri deºarte.
{12565}{12603}Pentru Igrayne.
{12627}{12665}Pentru o noapte cu ea.
{12700}{12760}Nu poþi înþelege.|Tu nu eºti finþã omeneascã.
{12763}{12819}Foloseºte-þi puterile!
{12925}{12961}Igrayne.
{13049}{13113}Dacã juri pe numele tãu de rege...
{13136}{13201}cã-mi vei îndeplini ºi mie o dorinþã,
{13213}{13254}o vei avea.
{13271}{13321}Jur pe Excalibur.
{13329}{13413.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #