Turkish Subtitles Fireflies In The Garden (2008)

Download this subtitles in Turkish language for movie called Fireflies In The Garden

Subtitles created: 2013-12-25 23:44:45
Size: 61859 bytes
Format of subtitles: srt
Framerate of subtitles: n/a
Number of CDs: 1

Turkish subs for Fireflies In The Garden.
Another lang for Fireflies In The Garden.

Download containts:
Fireflies.In.The.Garden.2008.720p.BluRay.x264-AVS720.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......:04:32,100 --> 00:04:33,800
-On yýlý zaten kazandým.
-Bunu biliyorum.

25
00:04:33,800 --> 00:04:37,500
Canlarý cehenneme. Michael cama
dokunma konusunda ne demiþtim?

26
00:04:39,800 --> 00:04:42,800
-Bu kadar yeter.
-Ne yapýyorsun?

27
00:04:48,200 --> 00:04:51,200
-Evin yolunu hatýrlýyorsun deðil mi?
-Saçmalama.

28
00:04:51,600 --> 00:04:58,300
Eðer oðlun gözlüðünü koyduðu yeri
unutmasaydý havaalanýna geç kalmazdýk.

29
00:04:58,700 --> 00:05:01,700
-Çocuk gibi davranma.
-Bana çocuk mu diyorsun?

30
00:05:02,200 --> 00:05:05,200
Ben ne yapýyorum biliyor musun?

31
00:05:05,500 --> 00:05:08,800
Bu aile için fedakarlýk
yapan kim biliyor musun?

32
00:05:09,200 --> 00:05:11,100
Sensin.

33
00:05:11,100 --> 00:05:13,500
Kimse seni istifaya zorlamadý.

34
00:05:13,600 --> 00:05:16,200
Sorumluluðu üzerine al.
Bu senin kararýndý.

35
00:05:16,300 --> 00:05:18,700
Ýçimizden birinin oðlumuza
bakmasý gerekiyordu.

36
00:05:18,800 --> 0.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #