Turkish Subtitles Fist Of Legend 2: Iron Bodyguards (1996)

Download this subtitles in Turkish language for movie called Fist Of Legend 2: Iron Bodyguards

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: n/a
Format of subtitles: MicroDVD
Framerate of subtitles: 23.97
Number of CDs: 1

Turkish subs for Fist Of Legend 2: Iron Bodyguards.
Another lang for Fist Of Legend 2: Iron Bodyguards.

Download containts:
Jet Li - Fist of Legend.txt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......aman|bir dövüþü kazanma yolu olamaz
{8016}{8112}Profesör, özür dilerim.
{8358}{8440}olduðun yerde kal. Ciddi bir þekilde |yaralanmadýðýn için þükretmelisin.
{8442}{8508}- Aah!|- Ne oldu?
{8514}{8596}Bu benim hatamdý.
{8598}{8688}Oh! Gerçekten mi?
{8692}{8733}Etkileyici.
{8734}{8808}Ben, Funakoshi Fumio.|ve sen?
{8903}{9006}Sakýn bana bunu sana |babanýn verdiðini söyleme?
{9010}{9119}Oh, evet, öyle. Bu kaleme çok para verdi|ve þimdi þuna bir bak.
{9120}{9213}- Babacýðýna þimdi ne diyeceðiz?|- Caným, hadi ona bundan bahsetmeyelim.
{9214}{9306}Babaný kýzdýrmaya gerek yok.
{9306}{9360}Öðrencilerim, onun icabýna bakarým.
{9418}{9527}Mitsuko, caným, iþte.|Bu daha iyi.
{9528}{9606}Baban gibi inatçý ve sorun çýkaran birisin.
{9609}{9654}Gençler biz inatçý kadýnlardan hoþlanmayýz.
{9657}{9708}Teþekkürler, ama bundan hoþlanan bir|delikanlý var.
{9714}{9820}-O mu?|- Efendim. Ýsmim Chen Zhen.
{9822}{9892}- Jing Wu'dan gelen Chen Zhen mi?|- Yes.
{9894}{9958}- Orada Ustan kimdi?|-.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #