Turkish Subtitles From Here To Eternity (1953)

Download this subtitles in Turkish language for movie called From Here To Eternity

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: n/a
Format of subtitles: MicroDVD
Framerate of subtitles: 25
Number of CDs: 2

Turkish subs for From Here To Eternity.
Another lang for From Here To Eternity.

Download containts:
From Here/eternity2.txt
From Here/eternity1.txt
From Here/


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......-> 00:02:48,200
Ne oyalanýyorsun? Hadi gidelim.

28
00:02:48,200 --> 00:02:51,600
Ne var? Burayý sevmiyor musun?
Kentte yapacak ne var ki?

29
00:02:51,800 --> 00:02:54,300
Otobüs birazdan kalkýyor. Ben biniyorum.

30
00:02:54,400 --> 00:02:57,300
Sen git. Karþýnda zengin bir adam var.
Ben taksiye atlarým.

31
00:02:57,400 --> 00:02:59,400
Sonra Kalakaua'da görüþürüz.

32
00:03:09,200 --> 00:03:11,300
Maggio. Nöbet için hazýrlan.

33
00:03:11,400 --> 00:03:15,000
Miðfer, palaska ve silah.
On dakika sonra nöbetçi odasýnda ol.

34
00:03:15,100 --> 00:03:16,800
Ne? Ama ben izinliyim!

35
00:03:17,100 --> 00:03:19,500
Artýk deðilsin. Anderson hasta. Nöbettesin.

36
00:03:19,600 --> 00:03:21,600
Daha dün nöbet tuttum. Neden ben?

37
00:03:21,700 --> 00:03:25,100
Nedenini söyleyeyim.
Daha çabuk giyinseydin böyle olmazdý.

38
00:03:32,600 --> 00:03:35,400
Beni atlatacaðýn
hiç aklýma gelmemiþti doðrusu.

39
00:03:35,500 --> 00:03:37,200
Ben.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #