Turkish Subtitles Gangland Undercover (2015)

Download this subtitles in Turkish language for movie called Gangland Undercover

Subtitles created: 2015-05-29 12:46:55
Size: 49335 bytes
Format of subtitles: srt
Framerate of subtitles: n/a
Number of CDs: 1

Turkish subs for Gangland Undercover.
Another lang for Gangland Undercover.

Download containts:
Gangland.Undercover.S01E03.TR.-gfb_furkan-..srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......lduktan,
3 ay sonra,

21
00:01:18,209 --> 00:01:19,792
Hala bu yaþam tarzýna alýþmaya çalýþýyorum.

22
00:01:22,297 --> 00:01:24,764
Sýrtýmdaki üyelik yamasýyla,

23
00:01:24,866 --> 00:01:26,999
Neyi ne zaman istersem yapýyordum.

24
00:01:32,073 --> 00:01:33,256
Bu bir baðýmlýlýktý.

25
00:01:36,978 --> 00:01:39,112
Ve bu dünyada insanlar bana "kardeþim"
diye sesleniyorlar.

26
00:01:39,197 --> 00:01:41,881
Ve bu kardeþlik, güçlü hissettiriyor.

27
00:01:44,252 --> 00:01:46,185
Ama bu neden burada olduðumu unutturmuyor.

28
00:01:49,074 --> 00:01:51,457
Bir gizli çalýþan olarak,
tam üyelik, bana Vagos'ta olan

29
00:01:51,526 --> 00:01:53,643
Önemli olaylarý en ön koltukta
izleme fýrsatý verdi.

30
00:01:53,728 --> 00:01:55,661
Darko! Stash!

31
00:01:55,713 --> 00:01:58,464
Ama bazen en önemli olaylarý çok geç olmadan

32
00:01:58,566 --> 00:02:00,183
Öðrenemezsiniz.
.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #