Vietnamese Subtitles Get Lucky (2013)

Download this subtitles in Vietnamese language for movie called Get Lucky

Subtitles created: 2013-12-12 12:45:06
Size: 87717 bytes
Format of subtitles: srt
Framerate of subtitles: n/a
Number of CDs: 1

Vietnamese subs for Get Lucky.
Another lang for Get Lucky.

Download containts:
Get.Lucky.2013.720p.WEB-DL.H264.AC3-BiTo.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......iết cậu là ai.

23
00:04:35,108 --> 00:04:36,074
Lucky.

24
00:04:36,076 --> 00:04:37,542
Hãy kể cho chúng tôi
nghe về em trai cậu.

25
00:04:38,978 --> 00:04:40,379
Cậu ấy định làm gì
với thứ này?

26
00:04:43,684 --> 00:04:45,250
Hãy kể cho chúng tôi
nghe về Raphael!

27
00:04:46,085 --> 00:04:48,153
Chúng tôi cần phải biết là
cậu ấy có đáng tin không.

28
00:04:50,523 --> 00:04:51,823
Người thành thật nhất mà tôi biết.

29
00:04:51,825 --> 00:04:54,092
Chúng tôi nghe nói cậu ấy là
người rất giỏi làm ăn.

30
00:04:54,094 --> 00:04:56,094
Một thiên tài chiến thuật.

31
00:04:57,930 --> 00:04:59,464
Chúng tôi cũng nghe rằng...

32
00:04:59,466 --> 00:05:01,500
cậu ấy cực kì đẹp trai.

33
00:05:02,468 --> 00:05:06,004
Người vui tính nhất
trên thế giới này.

34
00:05:06,006 --> 00:05:08,607
Người duy nhất có thể
.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #