Polish Subtitles Grand Hotel (1932)

Download this subtitles in Polish language for movie called Grand Hotel

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: 701 MB (735,116,442 bytes)
Format of subtitles: SubRip
Framerate of subtitles: 25
Number of CDs: 1

Polish subs for Grand Hotel.
Another lang for Grand Hotel.

Download containts:
Grand.Hotel.(1932).DivX.5.21.by.Wolfman.POL.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......:49,477
Nawet nasz szef, Preysing, tu siê zatrzyma³.

24
00:02:50,520 --> 00:02:53,637
Któregoœ dnia powiem mu, co o nim myœlê.

25
00:02:58,280 --> 00:02:59,998
Halo, proszê pani.

26
00:03:00,600 --> 00:03:04,832
Mówi dyrektor generalny Preysing.
Proszê z moim domem w Friedersdorfie.

27
00:03:05,360 --> 00:03:06,429
Prêdko.

28
00:03:08,240 --> 00:03:12,233
Halo. To ty, kochanie? Jak dzieci?

29
00:03:13,240 --> 00:03:15,549
Co s³ychaæ w fabryce, kochanie?

30
00:03:16,560 --> 00:03:18,516
Jest tam twój tata? Dobrze.

31
00:03:19,080 --> 00:03:20,832
To ty, tato?

32
00:03:22,000 --> 00:03:26,118
Narada z firm¹ Saxonia
odbêdzie siê jutro rano, tato.

33
00:03:27,520 --> 00:03:31,752
Jeœli nie dojdzie do fuzji,
bêdziemy w tarapatach.

34
00:03:33,640 --> 00:03:36,518
Wszystko zale¿y
od wiadomoœci z Manchesteru.

35
00:03:37,080 --> 00:03:40,834
Jeœli nie dojdzie do skutku umowa
z Manchestersk¹ Kompani¹ Bawe³nian¹

36
00:03:41,0.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #