Czech Subtitles Grand Hotel (1932)

Download this subtitles in Czech language for movie called Grand Hotel

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: 731 525 120
Format of subtitles: SubRip
Framerate of subtitles: n/a
Number of CDs: 1

Czech subs for Grand Hotel.
Another lang for Grand Hotel.

Download containts:
Grand.Hotel.1932.Dvdrip.Xvid.Fragment.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......00:03:02,229 --> 00:03:05,479
Jednou mu øeknu,
co si o nìm myslím.

25
00:03:10,321 --> 00:03:12,112
Dobrý den, sleèno.

26
00:03:12,740 --> 00:03:14,367
Tady generální øeditel Preysing.

27
00:03:14,543 --> 00:03:17,153
Spojte mì s mým domem
ve Friedersdorfu.

28
00:03:17,703 --> 00:03:18,818
Rychle.

29
00:03:20,706 --> 00:03:24,869
Haló. To jsi ty, mami?
Jak se mají dìti?

30
00:03:25,920 --> 00:03:28,327
Mᚠnìjaké zprávy
z továrny, drahá?

31
00:03:29,382 --> 00:03:31,421
Je tam tvùj táta? Fajn.

32
00:03:32,008 --> 00:03:33,835
Ahoj tati, jsi to ty?

33
00:03:35,053 --> 00:03:39,347
Ta schùzka se spoleèností Saxonia
je domluvená na zítra ráno.

34
00:03:40,809 --> 00:03:45,222
Pokud nedojde k fúzi,
budeme na tom špatnì.

35
00:03:47,190 --> 00:03:50,191
Všechno záleží na tom,
co øeknou v Manchesteru.

36
00:03:50,777 --> 00:03:54,525
Pokud neuzavøeme smlouvu
s Manchester Cotton Company,

37
00:03:54,948 --> 00:03:57,902
.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #