Czech Subtitles Grand Hotel (1932)

Download this subtitles in Czech language for movie called Grand Hotel

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: 735,116,442 bytes
Format of subtitles: SubRip
Framerate of subtitles: 25
Number of CDs: 1

Czech subs for Grand Hotel.
Another lang for Grand Hotel.

Download containts:
Grand Hotel (1932) DivX 5.21 by Wolfman.CZ.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

......., co si o nìm myslím.

24
00:02:58,280 --> 00:02:59,998
Dobrý den, sleèno.

25
00:03:00,600 --> 00:03:04,832
Tady generální øeditel Preysing.
Spojte mì s mým domem ve Friedersdorfu.

26
00:03:05,360 --> 00:03:06,429
Rychle.

27
00:03:08,240 --> 00:03:12,233
Haló. To jsi ty, mami? Jak se mají dìti?

28
00:03:13,240 --> 00:03:15,549
Mᚠnìjaké zprávy z továrny, drahá?

29
00:03:16,560 --> 00:03:18,516
Je tam tvùj táta? Fajn.

30
00:03:19,080 --> 00:03:20,832
Ahoj tati, jsi to ty?

31
00:03:22,000 --> 00:03:26,118
Ta schùzka se spoleèností Saxonia
je domluvená na zítra ráno.

32
00:03:27,520 --> 00:03:31,752
Pokud nedojde k fúzi,
budeme na tom špatnì.

33
00:03:33,640 --> 00:03:36,518
Všechno záleží na tom,
co øeknou v Manchesteru.

34
00:03:37,080 --> 00:03:40,675
Pokud neuzavøeme smlouvu
s Manchester Cotton Company,

35
00:03:41,080 --> 00:03:43,913
jsme v pìkné bryndì, tati.

36
00:03:44,040 --> 00:03:47,794
Jsem Suzette, služebn.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #