Turkish Subtitles The Emperor's New Groove (2000)

Download this subtitles in Turkish language for movie called The Emperor's New Groove

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: n/a
Format of subtitles: Other
Framerate of subtitles: n/a
Number of CDs: 1

Turkish subs for The Emperor's New Groove.
Another lang for The Emperor's New Groove.

Download containts:
groove.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......05:14,401 --> 00:05:16,710
Hadi, hadi. Bu senin için ilk olacak.
Hiç olmazsa biraz gayret göster.

26
00:05:16,801 --> 00:05:20,840
- Gidip gitmeyeceðimden emin deðilim.
- Ne?

27
00:05:21,601 --> 00:05:23,512
Gideceksin.
Hiç itiraz kabul etmem.

28
00:05:23,601 --> 00:05:29,119
Salý gününe üç bölüm yetiþtirmem lazým,
Ve ben daha baþlamadým bile.

29
00:05:29,201 --> 00:05:31,317
Büyük Amerikan romanýný yazmaya
çalýþýyor olsan anlardým ama--

30
00:05:31,401 --> 00:05:34,438
- Tamam. lþ.

31
00:05:34,521 --> 00:05:36,910
- Aslýnda korkuyorsun.
- Colin, eðer gitmek istemiyorsa--

32
00:05:37,001 --> 00:05:39,720
Harmony, bize bir dakika
müsaade eder misin?

33
00:05:39,801 --> 00:05:40,916
Ne?

34
00:05:41,001 --> 00:05:42,320
Hadi ya, lütfen.

35
00:05:47,201 --> 00:05:48,793
Ne oluyor, Colin?

36
00:05:48,881 --> 00:05:52,191
Bu gece gitmen þart.
Harmony'ye bir sürprizim var.

37
00:05:53,401 --> 00:05:56,279
- Ne sürprizi?
- S.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #