Serbian Subtitles Heavy Metal 2000 (2000)

Download this subtitles in Serbian language for movie called Heavy Metal 2000

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: n/a
Format of subtitles: MicroDVD
Framerate of subtitles: 25
Number of CDs: 1 CD

Serbian subs for Heavy Metal 2000.
Another lang for Heavy Metal 2000.

Download containts:
HM2000-sr.sub


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......da branimo dvoranu.
{12570}{12623}Sanders, sektor tri.
{12625}{12702}Još uvek èekamo na njihove preliminarne|uzorke jezgra, Kapetane.
{12705}{12788}Šta? Koliko dugo su bili dole?
{12791}{12898}Preko 12 sati.|Mora da su poludeli.
{12953}{12992}Èudno.
{12994}{13075}Proveravam Sistem,|bez odgovora. Mrtva linija.
{13078}{13179}Šalji nekoga dole.|Hoæu da znam šta se to dešava.
{13217}{13291}Treba mi teretnjak da odem negde.
{13293}{13385}Šta to dodavola misliš da radiš?|Obezbeðenje na most!
{13691}{13749}Sledeæe glupo pitanje?
{13868}{13986}Ti, debeli.|Ime i zaduženje.
{13989}{14058}Lambert, gospodine.|Navigacioni oficir.
{14061}{14097}Vozi.
{14165}{14206}Džermejn St. Džermejn.
{14208}{14300}Kada želim da znam ime,|bilmezu, pitam.
{14303}{14363}Preuzmi inžinjering.
{14366}{14462}Postavi kurs za BR - 549, sektor 7.
{14465}{14530}I bolje da neko poèisti ovo ðubre.
{14698}{14741}Onako usput..
{14782}{14866}Imaš 20 sekundi da nas izvuèeš odavde.
{21953}{22045}- Zdravo.|- Št.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #