Polish Subtitles Scott Mann (n/a)

Download this subtitles in Polish language for movie called Scott Mann

Subtitles created: 2016-02-09 00:36:29
Size: 0 bytes
Format of subtitles: srt
Framerate of subtitles: n/a
Number of CDs: 1

Polish subs for Scott Mann.
Another lang for Scott Mann.

Download containts:
Heist.2015.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......41,684
- Nie wiemy, kim on jest, dupku!
- Dupku?

25
00:03:43,773 --> 00:03:45,267
Niech ci bêdzie.

26
00:03:45,567 --> 00:03:47,144
Ona nie chcia³a!

27
00:03:48,403 --> 00:03:49,601
Derrick!

28
00:03:57,120 --> 00:03:59,326
Kij nie rozwi¹¿e wszystkiego.

29
00:04:06,004 --> 00:04:07,581
Zabawne...

30
00:04:08,882 --> 00:04:12,879
Cz³owiek jednak têskni
za widokiem popio³u.

31
00:04:16,306 --> 00:04:20,600
Wybaczcie. Derrick czasami przesadza.

32
00:04:23,938 --> 00:04:25,480
Panie Pope...

33
00:04:25,648 --> 00:04:29,563
Nie skoñczy³em. Od jakiegoœ czasu
jestem jego mentorem.

34
00:04:29,736 --> 00:04:31,728
Nauczy³em go wszystkiego.

35
00:04:31,905 --> 00:04:34,609
Jak prowadziæ kasyno,
jak robiæ interesy...

36
00:04:34,866 --> 00:04:40,240
Ale przede wszystkim,
jak namierzyæ z³odzieja.

37
00:04:40,747 --> 00:04:46,750
Bo w naszym biznesie podstawa
to nie daæ siê okraœæ.

38
00:04:47,587 --> 00:04:52,332
Nawet .......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #