Czech Subtitles How To Live With Your Parents (for The Rest Of Your Life) (2013)

Download this subtitles in Czech language for movie called How To Live With Your Parents (for The Rest Of Your Life)

Subtitles created: 2013-05-27 23:43:36
Size: 38945 bytes
Format of subtitles: srt
Framerate of subtitles: n/a
Number of CDs: 1

Czech subs for How To Live With Your Parents (for The Rest Of Your Life).
Another lang for How To Live With Your Parents (for The Rest Of Your Life).

Download containts:
How-to-Live-with-Your-Parents-S01E08(0000218940).srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......í se pøed nièím.

24
00:00:49,256 --> 00:00:51,390
Vesmír ani neví,
kdo jsi.

25
00:00:51,424 --> 00:00:53,492
A èí je to chyba?
Vesmíru.

26
00:00:53,527 --> 00:00:55,427
Panebože, ty jsi palièatý.

27
00:00:55,462 --> 00:00:58,030
Myslím si, že bys klidnì dostal
rakovinu jen proto, abys to prokázal.

28
00:00:58,064 --> 00:00:59,698
Kdyby to bylo tak jednoduché.

29
00:00:59,733 --> 00:01:00,973
Maxi, když už mluvíme o dokazování,

30
00:01:01,001 --> 00:01:02,067
pøestaneš prosím

31
00:01:02,068 --> 00:01:03,903
s tìma mailama o pøipravenosti
na nemoci?

32
00:01:03,904 --> 00:01:07,640
Jsem zároveò moc mladá i moc stará na to,
abych si dennì brala dìtský aspirin.

33
00:01:07,674 --> 00:01:09,942
Poslyš, povím ti nìco
velmi dùležitého...

34
00:01:09,943 --> 00:01:11,777
Schopnost zkontrolovat,
jestli má nìkdo infarkt.

35
00:01:11,778 --> 00:01:14,213
Jo? Udìlᚠtohle.
Naøídíš svým milovaným,

36
00:01:14,247 --> 00:01:1.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #