Czech Subtitles I, Anna (2012)

Download this subtitles in Czech language for movie called I, Anna

Subtitles created: 2013-07-25 23:45:40
Size: 32640 bytes
Format of subtitles: srt
Framerate of subtitles: n/a
Number of CDs: 1

Czech subs for I, Anna.
Another lang for I, Anna.

Download containts:
I-Anna(0000221389).srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......
26
00:03:51,560 --> 00:03:54,086
Chcete mi nìco øíct?

27
00:03:54,200 --> 00:03:56,123
Kouøení.

28
00:03:59,160 --> 00:04:02,562
Prosím?
Slyšelas dobøe.

29
00:04:02,680 --> 00:04:05,763
Oh ... nedìlám to.

30
00:04:05,880 --> 00:04:09,680
Urèitì mu ho ta malá blondýnka
kouøila, když ty ne.

31
00:04:10,600 --> 00:04:17,051
Spoleènì jsme se shodli na rozchodu.
Nevážili jsme si toho, co jsme mìli.

32
00:04:17,160 --> 00:04:21,609
Ne, ty sis toho nevážila.

33
00:04:21,720 --> 00:04:24,451
No a teï už je trošku pozdì.

34
00:04:25,640 --> 00:04:31,443
Teï už je všechno jinak.
Mùžeme jít s kým chceme.

35
00:04:32,640 --> 00:04:36,929
Takže se tam vra, a zasvi jim tam
tìmi svými ladnými nožkami.

36
00:04:37,800 --> 00:04:43,045
Pamatuji si, že to samé øíkala máma
známým. V 1965.

37
00:04:43,160 --> 00:04:46,607
Pravda...nic se nezmìnilo.

38
00:05:01,080 --> 00:05:03,970
Ta je pro mì?

39
00:05:05,080 --> 00:05:07,082
A.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #