Czech Subtitles I, Robot (2004)

Download this subtitles in Czech language for movie called I, Robot

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: 734 425 088
Format of subtitles: MicroDVD
Framerate of subtitles: 25
Number of CDs: 1

Czech subs for I, Robot.
Another lang for I, Robot.

Download containts:
I.Robot.TS.Xvid.(Centropy)-OneCD.CZ.sub


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......vrátí.
{8035}{8076}Mluvil si s Marcy?
{8136}{8195}Ne Gege, nemluvil jsem s Marcy.
{8196}{8355}Já když vyrùstala, tak se lidé neženili,|dokud si tom nepopovídali.
{8363}{8401}Ne, nehraj to na mnì.
{8408}{8507}Až to dovaøím, tak zavolᚠMarcy.
{8546}{8619}Chlapèe, co to mᚠna nohách?
{8643}{8724}Canverse All Stars, roèník 2004
{8746}{8828}Ne, netvaø se tak, vím, že bys je chtìla taky.|Staèí mi øíct.
{8834}{8901}Ne, fakt dìkuji.
{8910}{8941}Dobrý koláè.
{8942}{8971}Vidìls bilbordy?
{9004}{9126}Vidìla jsem to v TV,|mají teï nìjaké nové roboty.
{9132}{9237}No víš, Gege, tihle roboti|neumí stejnì nic dobrýho.
{9244}{9319}Ze všech lidí na boží Zemi,|bys to ty mìl vidìt nejlíp.
{9324}{9393}Ale nìkdy ti to prostì vybìhne z huby.
{9454}{9497}Poslouchᚠmì vùbec?
{9953}{9974}Podržte mi koláè.
{9982}{10018}Pane, držte ho a nepuste.
{10178}{10197}Z cesty!
{10557}{10571}Zastav!
{10819}{10836}Stùj!
{10994}{11039}Øíkám stùj!
{11102}{11184}Klid, klid, jsem policajt.
{11207}{11.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #