Czech Subtitles I, Robot (2004)

Download this subtitles in Czech language for movie called I, Robot

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: n/a
Format of subtitles: SubRip
Framerate of subtitles: 25
Number of CDs: 1

Czech subs for I, Robot.
Another lang for I, Robot.

Download containts:
dmt-irobot.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......,245 --> 00:04:23,393
Poslouchej, chci tì požádat
o laskavost.

23
00:04:23,947 --> 00:04:25,779
Potøebuju si na 10, 15 minut puèit káru.

24
00:04:25,954 --> 00:04:27,364
Ne, ne, tohle je jiný, Spoone.

25
00:04:27,364 --> 00:04:30,743
Hele, jede po mnì jedna kundièka.
Mám úplnì otevøenou cestu.

26
00:04:30,743 --> 00:04:32,322
Prdelka k nakousnutí, Spoone.

27
00:04:32,517 --> 00:04:33,731
Co to vùbec znamená?

28
00:04:33,731 --> 00:04:34,914
Ty víš, co to znamená, chlape.
Dobøe?

29
00:04:34,914 --> 00:04:37,444
Pøestaò zdržovat
a dej mi ty klíèky, Spoone.

30
00:04:37,444 --> 00:04:39,717
Ze všeho nejdøív pøestaò klít,
protože ti to nejde.

31
00:04:39,717 --> 00:04:42,498
-Nech mì ji hodit na autobus, chlape.
Vždycky jsem ti píchnul. -Švihej domù.

32
00:04:42,498 --> 00:04:44,930
Dobøe, to si budu pamatovat,
tohle si budu pamatovat.

33
00:05:05,129 --> 00:05:06,375
Mluvil jsi s Marcy?

34
00:05:08,809 --> 00:05:11,019
Ne,.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #