Czech Subtitles I, Robot (2004)

Download this subtitles in Czech language for movie called I, Robot

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: D.V.D.R.i.p.
Format of subtitles: SubRip
Framerate of subtitles: 25
Number of CDs: 1

Czech subs for I, Robot.
Another lang for I, Robot.

Download containts:
i.robot.dvdrip.cz.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

........
S dovolením.

24
00:04:19,887 --> 00:04:22,276
- Spoone, kde jsi byl?
- Vypadl jsem, Farbere.

25
00:04:22,487 --> 00:04:25,240
Jako na dovolenou?
Bezva.

26
00:04:25,447 --> 00:04:28,678
Potøebuju píchnout. Mohl bys mi
na 15 minut pùjèit auto?

27
00:04:28,927 --> 00:04:33,318
Potøebuju to. Sbalil jsem
bombovou pièinku, je se vším svolná.

28
00:04:33,607 --> 00:04:35,199
Jenom se vleèu, už teèu.

29
00:04:35,407 --> 00:04:37,921
- Co to povídáš?
- Vždy víš.

30
00:04:38,127 --> 00:04:40,402
- Nebuï kunïák a naval klíèky.
- Hele...

31
00:04:40,607 --> 00:04:44,600
...pøestaò nadávat. Nejde ti to.
- Tak mi aspoò dej na autobus.

32
00:04:44,927 --> 00:04:48,363
- Mazej domù.
- Tohle ti nezapomenu.

33
00:05:07,927 --> 00:05:09,963
Mluvil jsi s Marci?

34
00:05:11,927 --> 00:05:14,043
Ne, Gigi, nemluvil.

35
00:05:14,247 --> 00:05:17,364
Za našich èasù rozvod neznamenal,

36
00:05:17,567 --> 00:05:20,206
že s èlovìkem už n.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #