Turkish Subtitles Justice League (2001)

Download this subtitles in Turkish language for movie called Justice League

Subtitles created: 2012-09-01 12:43:58
Size: 18050 bytes
Format of subtitles: srt
Framerate of subtitles: 23.976
Number of CDs: 1

Turkish subs for Justice League.
Another lang for Justice League.

Download containts:
6.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......00 --> 00:01:24,800
Sýradan bir hýrsýz.
Ýnterganga ne oldu?

24
00:01:24,900 --> 00:01:27,500
J'onn yanýlmýþ olmalý.Arada olur.

25
00:01:27,800 --> 00:01:29,000
Levyeyi ben hallederim.

26
00:01:29,400 --> 00:01:30,700
Nasýl diyorsan.

27
00:01:32,600 --> 00:01:35,200
Bu numara Mýsýr' da hala meþhur.

28
00:01:39,700 --> 00:01:41,500
Circe!
Dikkat et, o bir...

29
00:01:41,500 --> 00:01:43,400
Biliyorum.
Odisseyi okudum.

30
00:01:46,900 --> 00:01:48,300
Bu senin içindi.

31
00:01:48,400 --> 00:01:51,600
Burada ne yapýyorsun cadý? Sen sürgün edilmiþtin.

32
00:01:51,700 --> 00:01:55,100
Aþaðýda daha fazla yere ihtiyaçlarý vardý. Beni de koþullu serbest býraktýlar.

33
00:01:55,100 --> 00:01:59,500
Tabi ki beni býrakmadan önce annene onu rahat býrakacaðýma söz verdim.

34
00:01:59,900 --> 00:02:01,900
Annem seni Tartarusa göndermeleri için emir vermiþti.

35
00:02:01,900 --> 00:02:05,700
Circe masum insanlarý melez hayvanlara
dönüþtü.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #