Turkish Subtitles Justice League (2001)

Download this subtitles in Turkish language for movie called Justice League

Subtitles created: 2012-09-01 12:44:22
Size: 16554 bytes
Format of subtitles: srt
Framerate of subtitles: 23.976
Number of CDs: 1

Turkish subs for Justice League.
Another lang for Justice League.

Download containts:
2.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......ðrýnýz.

26
00:03:31,525 --> 00:03:32,649
Günaydýn Kal-El...

27
00:03:33,006 --> 00:03:33,914
...ve mutlu yýllar.

28
00:03:35,722 --> 00:03:36,834
Teþekkür ederim Brainiac.

29
00:03:37,206 --> 00:03:38,082
Pencereler lütfen.

30
00:03:56,512 --> 00:03:58,740
Lütfen þimdiden sabah oldu deme.

31
00:04:01,429 --> 00:04:03,523
Bütün gece parti yaparsan
sonunda olacaðý bu.

32
00:04:04,145 --> 00:04:05,318
Ben çalýþýyordum.

33
00:04:05,520 --> 00:04:07,479
Yapma hayatým, buna iþ mi diyorsun?

34
00:04:07,912 --> 00:04:10,980
Argo þehir müzesi içindeki
modern sanatlar bölümünü açýp kapatmak mý?

35
00:04:11,354 --> 00:04:13,655
Bütün o davetlilerle içip,
samimi olmak mý iþ?

36
00:04:15,494 --> 00:04:17,215
Hepsi sýkýcý tipler.

37
00:04:18,427 --> 00:04:19,746
Bence sen de gelmeliydin.

38
00:04:20,108 --> 00:04:20,962
Gelecek sefere.

39
00:04:21,260 --> 00:04:22,664
Ah, yapma...

40
00:04:22,901 --> 00:04.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #