Romanian Subtitles Leggenda Di Enea, La (1962)

Download this subtitles in Romanian language for movie called Leggenda Di Enea, La

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: 1,465,757,696
Format of subtitles: SubRip
Framerate of subtitles: 25
Number of CDs: 1

Romanian subs for Leggenda Di Enea, La.
Another lang for Leggenda Di Enea, La.

Download containts:
Leggenda di Enea.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......
25
00:03:49,473 --> 00:03:53,558
Nu mai este apa, dar tata spune cã
în curând vom avea destulã pentru toþi.

26
00:04:03,057 --> 00:04:06,937
Sunt obosiþi ºi slãbiþi. Nu pot merge
mai departe fãrã hrana ºi apa.

27
00:04:08,318 --> 00:04:12,478
N-o sã mai fim niciodatã în situaþia asta.
Trebuie sã mergem mai departe,

28
00:04:12,544 --> 00:04:16,043
nu trebuie sã disperãm,
chiar dacã suntem la capãtul puterilor.

29
00:04:16,905 --> 00:04:20,206
Tu eºti speranþa noastrã, Enea.

30
00:04:50,473 --> 00:04:53,539
Hei, Enea !

31
00:04:53,933 --> 00:04:56,924
Enea !

32
00:04:59,361 --> 00:05:02,447
- Am vãzut câþiva oameni.
- Erau bãrbaþi cãlare.

33
00:05:03,507 --> 00:05:06,602
În sfârºit !
Acate, Sergeste...

34
00:05:06,656 --> 00:05:09,810
aveþi grijã de oamenii noºtri,
nimeni sã nu se depãrteze prea mult.

35
00:05:09,866 --> 00:05:14,467
Voi, veniþi cu mine.

36
00:05:15,913 --> 00:05:19,336
Sã ne pregãtim.

37
00:05:19,883.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #