Czech Subtitles Lemony Snicket's A Series Of Unfortunate Events (2004)

Download this subtitles in Czech language for movie called Lemony Snicket's A Series Of Unfortunate Events

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: 701 MB (735 262 720 bajtů)
Format of subtitles: SubRip
Framerate of subtitles: 25
Number of CDs: 1

Czech subs for Lemony Snicket's A Series Of Unfortunate Events.
Another lang for Lemony Snicket's A Series Of Unfortunate Events.

Download containts:
Lemony.Snickets.A.Series.Of.Unfortunate.Events.REPACK.TS.XviD-CiPA.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......íli

19
00:02:01,730 --> 00:02:03,460
,kdy si plete své dlouhé vlasy do copù .

20
00:02:03,500 --> 00:02:07,880
Ve svìtì opuštìných a vyhozených vìcí

21
00:02:07,910 --> 00:02:10,470
Violet vìdìla, že najde vždycky
"NÌCO"......

22
00:02:10,510 --> 00:02:13,000
Nìco co ona dokáže zmìnit...

23
00:02:13,040 --> 00:02:16,360
v jakékoliv zaøízení vhodné
pro bìžné každodenní použití
skoro na cokoliv :-)))

24
00:02:17,110 --> 00:02:22,230
Nikdo nebyl lepší pro testování
jejích vynálezù... než její bratr.

25
00:02:23,710 --> 00:02:28,530
Klaus Baudelaire, prostøední dítì,
zbožòoval knihy.

26
00:02:28,560 --> 00:02:31,970
Nebo spíš vìci, které se z nich
dozvìdìl.

27
00:02:32,010 --> 00:02:35,540
Baudelairovi mìli obrovskou knihovnu
v jejich panském sídle...

28
00:02:35,580 --> 00:02:39,930
Jeden pokoj naplòìný jen stovkami knih
s rùznou tématikou...

29
00:02:39,940 --> 00:02:43,680
A nic netìšilo Klause víc než
strávit tady celé odp.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #