Turkish Subtitles Choristes, Les (2004)

Download this subtitles in Turkish language for movie called Choristes, Les

Subtitles created: 2011-05-31 00:46:25
Size: 95640 bytes
Format of subtitles: srt
Framerate of subtitles: 25.000
Number of CDs: 1

Turkish subs for Choristes, Les.
Another lang for Choristes, Les.

Download containts:
Les.Choristes.2004.m-HD.AAC.ICEQ3.TR.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......16,104
Baþarýsýzlýðýmdan
birkaç yýl sonra

30
00:04:16,396 --> 00:04:19,774
en kötüsünü henüz
görmediðime emindim.

31
00:04:21,401 --> 00:04:25,364
Zor öðrencilerin olduðu
bir yatýlý okuldu.

32
00:04:25,655 --> 00:04:28,450
En azýndan ilanda
söylenen buydu.

33
00:04:29,159 --> 00:04:30,702
Fond de L'etang: Yerin Dibi.

34
00:04:30,994 --> 00:04:34,831
Okulun ismi tam da benim
için verilmiþ gibiydi.

35
00:04:35,749 --> 00:04:36,709
Merhaba...

36
00:04:38,043 --> 00:04:39,336
Yalnýz mýsýn?

37
00:04:41,297 --> 00:04:42,256
Burada ne yapýyorsun?

38
00:04:43,549 --> 00:04:45,217
Cumartesiyi bekliyorum.

39
00:04:45,801 --> 00:04:46,885
Neden?

40
00:04:48,721 --> 00:04:50,973
Çünkü babam gelip beni
götürecek.

41
00:04:51,432 --> 00:04:54,226
Ama bugün cumartesi deðil.

42
00:04:55,727 --> 00:04:56,895
Pépinot!

43
00:04:58,064 --> 00:05:01,317
Merhaba! Ben Clément Mathieu.
Yeni öðrenci mümessili.

44
00:05:03,486 -->.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #