Serbian Subtitles Letter From An Unknown Woman (1948)

Download this subtitles in Serbian language for movie called Letter From An Unknown Woman

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: n/a
Format of subtitles: SubRip
Framerate of subtitles: 25
Number of CDs: 1

Serbian subs for Letter From An Unknown Woman.
Another lang for Letter From An Unknown Woman.

Download containts:
Letter from an Unknown Woman (1948)_ser.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......æu naèina
kako da se vratim.

24
00:02:54,960 --> 00:03:00,640
Žao mi je. Ne želim da budem ovde
i da im vidim lica.

25
00:03:05,040 --> 00:03:08,200
Da li je to došlo u toku noæi?

26
00:03:08,440 --> 00:03:14,160
Možeš li da mi doneseš kafu sa...
konjakom?

27
00:04:16,000 --> 00:04:20,720
"Kada budeš èitao ovo pismo,
možda æu veæ tada biti mrtva."

28
00:04:21,120 --> 00:04:25,400
"Ima mnogo toga što želim da ti kažem,
a možda neæu imati vremena."

29
00:04:25,600 --> 00:04:27,120
"Da li æu ti ga ikada poslati?"

30
00:04:27,360 --> 00:04:31,160
"Ja to ne znam."

31
00:04:32,600 --> 00:04:37,040
"Moram smoæi snage da ga
napišem pre nego to bude kasno."

32
00:04:37,400 --> 00:04:41,720
"I dok ovo pišem, postaje mi jasno
šta se to desilo sa nama"

33
00:04:41,960 --> 00:04:46,240
"...da li je to bio lièni razlog
koji se ispreèio ispred nas."

34
00:04:46,480 --> 00:04:47,920
"Ako ovo pismo stigne do tebe..."

35
00:04:48,160 -->.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #