Turkish Subtitles Looney Tunes: Back In Action (2003)

Download this subtitles in Turkish language for movie called Looney Tunes: Back In Action

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: n/a
Format of subtitles: MicroDVD
Framerate of subtitles: 23.976
Number of CDs: 1

Turkish subs for Looney Tunes: Back In Action.
Another lang for Looney Tunes: Back In Action.

Download containts:
LTBIA.sub


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......834}{3869}Tamam, bu çok komik! Ama..
{3872}{3942}..filmlerin kahrama ihtiyaçlarý vardýr. Benim gibi!
{4144}{4173}Buna ne dersin tavþan?
{4330}{4411}Demek bu duruma geldik. Korkarým Brothers Warner..
{4412}{4573}..yakýþýklý bir idol ile,|bu zavallý arasýnda bir seçim yapmak zorunda.
{4627}{4666}Ördek olmayan hangisiyse, onu seçiyoruz.
{4699}{4755}Hey, bunlar ofisimdeki eþyalarým!
{4773}{4819}Bir ofisiniz yok. Artýk yok!
{4831}{4869}Teknik olarak, bu kötü bir durum!
{4883}{4915}Lütfen kardeþim.
{4924}{5015}..hadi ama, bana yardým et, lütfen!
{5036}{5080}Ben emekli olmak için çok genç ve duygusalým!
{5102}{5137}Sana dýþarýya eþlik edeyim.
{5140}{5216}Lütfen, daha denemediðim onca þey var!
{5348}{5373}Olduðun yerde kal!
{5741}{5767}Tekrar deneyebilir miyim?
{5780}{5801}Hayýr!
{5820}{5852}Teþekkür ederim. Sizi ararýz.
{5991}{6030}Efendim.|Hey, DJ, nasýl geçti?
{6052}{6081}Bakalým..
{6094}{6155}..sanýrým onlarý etkiledim.
{6169}{6223}Biliyor musun, ona söylesen, muhtemel.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #