Polish Subtitles Lost In Translation (2003)

Download this subtitles in Polish language for movie called Lost In Translation

Subtitles created: 2012-07-03 12:43:31
Size: 34347 bytes
Format of subtitles: sub
Framerate of subtitles: 23.976
Number of CDs: 1

Polish subs for Lost In Translation.
Another lang for Lost In Translation.

Download containts:
Lost.in.Translation.2003.720p.Bluray.x264.anoXmous.txt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......du|i wszystko wybuch³o.
{7229}{7259}Podobno prowadzi³ bez kaskadera.
{7261}{7318}Prowadzi³eœ samemu??
{7320}{7344}Tak.
{7347}{7380}Wiêc, co tu robisz?
{7455}{7503}Odwiedzam przyjació³.
{7531}{7591}- Super.|- My jesteœmy tu w interesach.
{7639}{7680}- Na razie. Do zobaczenia Bob!|- Trzymajcie siê.
{8455}{8510}Bob, nie powiedzia³eœ,|które pó³ki chcesz do swojego gabinetu.
{8512}{8551}Wybierz komplet i daj mi znaæ.
{8553}{8601}Dobrze siê bawiê|z robotnikami.
{8603}{8663}Mam nadziejê, ¿e rownie¿ mi³o spêdzasz czas...|Kocham ciê. Lydia.
{9150}{9191}Œpisz?
{9299}{9323}John?
{9409}{9426}Œpij.
{11063}{11099}Tak, ju¿ schodzê.
{11173}{11219}Muszê iœæ do pracy.
{11224}{11291}- Dobrze.|- Kocham ciê. Do zobaczenia
{11293}{11325}OK, pa.
{13511}{13614}On chce ¿eby powiedzieæ...|patrz¹c w kamerê. Dobrze?
{13653}{13703}- To wszystko co powiedzia³?|- Tak.
{13713}{13760}Odwróciæ siê do kamery.
{13820}{13960}Mam siê odwróciæ z prawej,|czy z lewej?
{14585}{14621}Z prawej...
{14652}{.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #