Czech Subtitles Lost In Translation (2003)

Download this subtitles in Czech language for movie called Lost In Translation

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: 733 802 496
Format of subtitles: SubRip
Framerate of subtitles: 25
Number of CDs: 1

Czech subs for Lost In Translation.
Another lang for Lost In Translation.

Download containts:
Lost.In.Translation.2003.DVDSCR.XViD-DVL.cesky-poborskiii.sub
Lost.In.Translation.2003.DVDSCR.XViD-DVL.english.srt
Lost.In.Translation.2003.DVDSCR.XViD-DVL.slovensky.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

....... 00:04:39,898
- Víš, kdo to je?
- To není on.

24
00:04:39,899 --> 00:04:43,399
- Vypadá jak on, ale není to on.
- Vìøil bys tomu?

25
00:04:44,358 --> 00:04:46,704
- Dobøe, možná mᚠpravdu.
- Je tu s námi...

26
00:04:46,705 --> 00:04:47,998
- Mám si s ním pohovoøit?
- Ticho.

27
00:04:48,000 --> 00:04:53,199
- Bob Harris? Jste úžasný, èlovìèe!
- "Sunset Odds", zbožòoval jsem to.

28
00:04:53,200 --> 00:04:56,006
Èlovìèe, ta honièka...
Nemohl jsem tomu vìøit!

29
00:04:56,007 --> 00:04:59,299
Ètyøi autobusy, vzal tu vìc
a všechno vyletìlo do vzduchu.

30
00:04:59,501 --> 00:05:00,897
Slyšel jsem, že jste øídil sám.

31
00:05:00,898 --> 00:05:03,307
Øídil jste vy?

32
00:05:03,308 --> 00:05:04,398
Ano.

33
00:05:04,399 --> 00:05:05,816
Takže, co tu dìláte?

34
00:05:08,926 --> 00:05:10,908
Navštívil jsem pøátele.

35
00:05:12,199 --> 00:05:14,600
- Skvìlé.
- My jsme zde obchodnì.

36
00:05:16,662 -.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #