Czech Subtitles Monster In Law (2005)

Download this subtitles in Czech language for movie called Monster In Law

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: 700 MB (734 105 600 bajtů)
Format of subtitles: SubRip
Framerate of subtitles: 25
Number of CDs: 1

Czech subs for Monster In Law.
Another lang for Monster In Law.

Download containts:
MonsterinLaw2005-Czech%5BXsubt.com%5D%5B5001315211%5D.sub


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......

26
00:03:42,560 --> 00:03:44,720
- Cítím v tom tuk.
- Klidnì vymìním.

27
00:03:44,800 --> 00:03:48,400
Cítím v té kávì tuk.

28
00:03:48,480 --> 00:03:51,800
- To je tak tìžké udìlat kávu?
- Mùžu udìlat novou.

29
00:03:52,080 --> 00:03:54,640
- Klidnì ji vymìním.
- Už nic nechci.

30
00:03:54,720 --> 00:03:56,400
Omlouvám se.

31
00:04:04,800 --> 00:04:07,080
- Nenamáhej se.
- Díky!

32
00:04:13,600 --> 00:04:14,400
Zdravím.

33
00:04:22,080 --> 00:04:26,600
- Neumím vìštit z karet.
- Aspoò to zkus.

34
00:04:26,800 --> 00:04:29,280
Nebude z toho
nic dobrého.

35
00:04:30,800 --> 00:04:34,400
- Rytíø v brnìní...
- Ten je mùj!

36
00:04:35,200 --> 00:04:39,440
Vidìla jsem ho dnes dvakrát.
To musí být nìjaké znamení.

37
00:04:42,400 --> 00:04:44,800
Co jsi mu øekla?

38
00:04:45,040 --> 00:04:46,480
Nemluvím s ním.

39
00:04:49,800 --> 00:04:52,120
Vidìl tì?

40
00:04:52,800 --> 00:04:55,320
Asi ano.

41
00:04:56.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #