Serbian Subtitles The Meaning Of Monty Python's Meaning Of Life (1983)

Download this subtitles in Serbian language for movie called The Meaning Of Monty Python's Meaning Of Life

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: n/a
Format of subtitles: MicroDVD
Framerate of subtitles: 25
Number of CDs: 1 CD

Serbian subs for The Meaning Of Monty Python's Meaning Of Life.
Another lang for The Meaning Of Monty Python's Meaning Of Life.

Download containts:
The-Meaning-Of-Life.sub


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

......., konglomerata ..
{11068}{11147}.. i debelih, preteæih |trgovaèkih banaka.
{11215}{11295}Dobro, momci, |na borbene položaje!
{11330}{11380}Hajde! Pomeri se!
{11985}{12054}U redu. Biæe dovoljno.|- U zaklon.
{12575}{12622}Dole, dole!
{13520}{13566}Nadesno!
{14115}{14150}Pali!
{15822}{15873}Eric! |Moje bilance!
{15932}{15980}Ross! |Daj oèitanja!
{16157}{16209}Zaustavite ga!|- Eric!
{16221}{16298}Hvala!|- Juriš!
{17488}{17545}Ne, ne. Pustite me! Pustite me!|- Ok, Kane.
{17707}{17732}Zarobljeni!
{17925}{17951}Jesam te!
{18860}{18888}Uzmi ovo.
{19031}{19076}Evo. |Arhiviraj ovo.
{19356}{19384}Sranje!
{19607}{19691}I tako, ohrabreni njihovim |poèetnim uspesima ..
{19695}{19814}.. oèajni i razumno nasilni|ljudi iz Permanent Assurance ..
{19833}{19900}.. borili su se, dok nisu ..
{19938}{20015}.. i dok je sunce lagano |zalazilo na zapadu ..
{20033}{20137}.. izvanredni prihodi njihovih hrabrih|poslovnih poduhvata postali oèigledni.
{20178}{20274}Jednom ponosni finansijski g.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #