Turkish Subtitles Nightcrawler (2014)

Download this subtitles in Turkish language for movie called Nightcrawler

Subtitles created: 2015-01-27 23:45:28
Size: 104415 bytes
Format of subtitles: srt
Framerate of subtitles: n/a
Number of CDs: 1

Turkish subs for Nightcrawler.
Another lang for Nightcrawler.

Download containts:
Nightcrawler.2014.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-RARBG.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......
21
00:04:36,413 --> 00:04:39,210
Çalýntý malýn piyasasý mý olur?

22
00:04:39,246 --> 00:04:42,346
Karþýlýk vermek istiyorum.
Bakýrýn kilosuna fazladan iki dolar...

23
00:04:42,383 --> 00:04:46,387
...tel örgü için bir dolar ve kapaklarýn
tanesine fazladan 20 sent istiyorum.

24
00:04:46,423 --> 00:04:49,923
- Baþka alýcý bul kendine.
- Bir dolar, 75 ve 15 sente de razýyým.

25
00:04:50,024 --> 00:04:52,459
- Seninle pazarlýk etmiyorum.
- Bence anlaþmak üzereyiz.

26
00:04:52,493 --> 00:04:54,193
Ben söyleyeceðimi söyledim.

27
00:05:00,434 --> 00:05:03,003
Sizinle bir iþ iliþkisi kurmak adýna
düþük fiyata razý olacaðým.

28
00:05:03,040 --> 00:05:05,339
Eðer bu son teklifinizse
sanýrým kabul ediyorum.

29
00:05:05,375 --> 00:05:07,141
Tamam. Git boþalt.

30
00:05:09,910 --> 00:05:11,545
Affedersiniz, efendim.

31
00:05:12,846 --> 00:05:14,712
Bir iþ arýyorum.

32
00:05:14,748 --> 00:05:18,319
Hatta bir þeyler öðrenerek kendimi
ge.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #