Polish Subtitles Planet Of The Apes (2001)

Download this subtitles in Polish language for movie called Planet Of The Apes

Subtitles created: 2011-11-08 15:43:51
Size: 25124 bytes
Format of subtitles: sub
Framerate of subtitles: 23.976
Number of CDs: 1

Polish subs for Planet Of The Apes.
Another lang for Planet Of The Apes.

Download containts:
Rise of the Planet of the Apes 2011 BDRip XViD-NiTRO.txt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......esteœmy gotowi|do testów na ludziach.
{8657}{8739}Proszê, twój ulubiony|napój musuj¹cy.
{8743}{8836}Dawaj, Donnie.|Powinna ju¿ tam byæ.
{8840}{8903}Grzeczna dziewczynka.
{8907}{8976}Tak, weŸ sobie.
{8984}{9047}WeŸ swoje.
{9072}{9143}Na szyjê!
{9250}{9315}Donnie, przestañ.
{9368}{9414}Uœpiê j¹.
{9418}{9475}Drzwi!
{9587}{9665}Sforsuje drugie drzwi.|Nie dajcie jej!
{9669}{9708}SprowadŸ pomoc!
{9712}{9798}¯adnych skutków ubocznych.
{9807}{9843}Poza jednym.
{9847}{9941}Na têczówkach|pojawi³y siê zielone plamki.
{9945}{10040}Odkryliœmy to u 9-ki.|St¹d jej przydomek.
{10044}{10129}Jasnooka.|Sami zobaczycie.
{10259}{10387}Teoretycznie mo¿emy leczyæ|wszelakie schorzenia mózgu.
{10527}{10616}- Daje nieograniczone mo¿liwoœci.|- Tak jak i zyski.
{10620}{10737}Dlatego ufamy, ¿e zezwolicie|na testy na ludziach.
{10919}{10972}Nie!
{11405}{11510}Panie Jacobs, b³agam.|Proszê tego nie robiæ.
{11514}{11643}Nie wydamy kroci na badania,|które potwierdz¹ to, co ju¿ wiem.
{11647}{11768.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #