Czech Subtitles Prince Of Darkness (1987)

Download this subtitles in Czech language for movie called Prince Of Darkness

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: 724207616
Format of subtitles: SubRip
Framerate of subtitles: 23.976
Number of CDs: 1

Czech subs for Prince Of Darkness.
Another lang for Prince Of Darkness.

Download containts:
The Prince Of Darkness.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......luète se s klasickou realitou,

24
00:05:23,020 --> 00:05:26,645
protože na subatomové úrovni se zmìní v pouhý pøelud

25
00:05:26,895 --> 00:05:29,895
a stín.

26
00:07:50,312 --> 00:07:54,103
Objevil jsem velmi neobvyklý fenomén,
který by vás mohl zajímat.

27
00:07:54,395 --> 00:07:58,895
Je velmi dùležité, abysme se okamžitì sešli.

28
00:08:19,645 --> 00:08:23,353
Od Jobových pøátel, kteøí tvrdily,
že dobro má být odmìnìno

29
00:08:23,645 --> 00:08:24,978
a zlo potrestáno,

30
00:08:25,228 --> 00:08:29,603
až po vìdce tøicátých let
co s hrùzou zjistili,

31
00:08:29,895 --> 00:08:31,812
že všechno se nedá dokázat.

32
00:08:32,062 --> 00:08:35,187
Ti všichni chtìli vesmíru vnutit øád,

33
00:08:36,145 --> 00:08:38,812
ale objevili jsme nìco pøekvapivého

34
00:08:39,312 --> 00:08:42,270
i když ve vesmíru existuje øád,

35
00:08:42,562 --> 00:08:46,020
je úplnì jiný, než jsme oèekávali.

36
00:08:46,312 --> 00:08:51,270
Profes.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #