Czech Subtitles Season Of The Witch (2011)

Download this subtitles in Czech language for movie called Season Of The Witch

Subtitles created: 2011-07-18 23:45:02
Size: 46469 bytes
Format of subtitles: srt
Framerate of subtitles: 25.000
Number of CDs: 1

Czech subs for Season Of The Witch.
Another lang for Season Of The Witch.

Download containts:
Season.of.the.Witch.2011.DVDRip.PAL.XviD.FiNAL.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......va
ze Šalamounovy knihy,

25
00:02:56,640 --> 00:02:58,392
aby znovu nepovstaly.

26
00:02:58,480 --> 00:03:02,155
Byly obìšené a utopené.
Pro mì jsou mrtvé až dost.

27
00:04:02,960 --> 00:04:04,359
Amen.

28
00:05:08,400 --> 00:05:11,756
- Hon na èarodìjnice -

29
00:05:17,040 --> 00:05:20,669
ZÁLIV EDREMIT
V ÈASE KØ͎OVÝCH VÝPRAV

30
00:05:21,040 --> 00:05:23,918
L.P. 1332

31
00:05:39,120 --> 00:05:41,839
Dnes vám bude vpravdì požehnáno.

32
00:05:41,920 --> 00:05:45,117
Dnes budete bojovat
za samotného Boha.

33
00:05:45,800 --> 00:05:47,711
Dnes jste svatými bojovníky,

34
00:05:47,800 --> 00:05:50,917
kteøí budou pokøtìni krví
našich bezbožných nepøátel.

35
00:05:51,000 --> 00:05:54,834
Podívej se na tu chátru, Behmene.
Èekají, až spatøí tváø Pánì.

36
00:05:55,760 --> 00:06:00,038
Lituji všechny, kdo spatøí
jako poslední tvou tváø, Felsone.

37
00:06:00,800 --> 00:06:04,998
Jediný høích, který vám
tento den hrozí, je .......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #