Croatian Subtitles The Straight Story (1999)

Download this subtitles in Croatian language for movie called The Straight Story

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: n/a
Format of subtitles: MicroDVD
Framerate of subtitles: 25
Number of CDs: 2

Croatian subs for The Straight Story.
Another lang for The Straight Story.

Download containts:
The Straight Story CD2 hr/The Straight Story CD2.sub
The Straight Story CD2 hr/The Straight Story CD1.sub
The Straight Story CD2 hr/


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......35}{10525}U tome ste spavali?|-To je moj pokretni dom.
{10550}{10621}Gde ste noæili?|-U poljima...
{10726}{10820}Zar se ne plašite sami?|Danas svugde ima ludaka...
{10874}{10947}Gospoðo, borio sam se u rovovima,|u Drugom Svetskom ratu...
{10955}{11030}...zašto bih se plašio|kukuruznih polja Ajove?
{11075}{11095}Pa...
{11123}{11190}Dok ne sredimo motor...
{11222}{11297}...logorujte u našem dvorištu.
{11315}{11357}Možete koristiti toalet u garaži.
{11425}{11552}To je vrlo velikodušno od vas.|Siguran sam da se i mašina slaže s tim.
{14506}{14573}Treba mi telefon.|-Naravno, uðite.
{14574}{14669}Pozvao bih æerku da joj|kažem raèun dosadašnjeg puta.
{14670}{14744}Naravno, uðite.|-Ako vam ne smeta...
{14745}{14870}..imate li onaj telefon bez kabla?|-Vrata su vam otvorena.
{14874}{14917}Mogu da razgovaram i odavde...
{15165}{15195}Izvolite.
{15200}{15300}Znate, dobrodošli ste za kuhinjski sto.|Darla i ja možemo da izaðemo...
{15301}{15340}...ako je razgovor privatan.
{15350}{.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #