Turkish Subtitles The Innkeepers (2012)

Download this subtitles in Turkish language for movie called The Innkeepers

Subtitles created: 2012-02-04 12:44:50
Size: 46564 bytes
Format of subtitles: srt
Framerate of subtitles: 25.000
Number of CDs: 1

Turkish subs for The Innkeepers.
Another lang for The Innkeepers.

Download containts:
Supernatural - 07x13 - The Slice Girls.LOL.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......?

27
00:03:12,988 --> 00:03:14,627
Sakladýðýný bilmiyordum.

28
00:03:15,197 --> 00:03:16,349
Evet benimki sýzdýrýyor.

29
00:03:17,687 --> 00:03:21,598
Biliyorsun birçok insan aný olsun diye
fotoðraf veya benzeri þeyler taþýr.

30
00:03:21,666 --> 00:03:24,507
- Kapa çeneni dostum.
- Ben adamý onurlandýrýyorum.

31
00:03:24,574 --> 00:03:26,010
Tamam mý?

32
00:03:26,078 --> 00:03:27,515
Bu üzüntü terapisi.

33
00:03:27,583 --> 00:03:29,588
Ayný senin boþa kürek
çekmelerin gibi.

34
00:03:29,656 --> 00:03:30,557
Boþa kürek çekmek mi?

35
00:03:30,625 --> 00:03:31,661
Evet.

36
00:03:31,728 --> 00:03:35,103
Ýki haftada 4 kiþi ayaklarý ve
elleri kesilerek öldürüldü.

37
00:03:35,172 --> 00:03:37,777
Birinin ayak takýntýsý
öldürme isteðine dönüþmüþ.

38
00:03:37,845 --> 00:03:40,451
Adamý öyle sert fýrlatmýþ ki
neredeyse duvarý gelip geçecekmiþ.

39
00:03:40,519 --> 00:03:43,727
Yazýyý okudun mu?

40
00:03:43,794 --> 00:03:45,.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #