Polish Subtitles Titan A E (2000)

Download this subtitles in Polish language for movie called Titan A E

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: n/a
Format of subtitles: MicroDVD
Framerate of subtitles: 25
Number of CDs: n/a

Polish subs for Titan A E.
Another lang for Titan A E.

Download containts:
titan_ae-pl.sub


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......jechaæ.
00:03:29:Nie, tato...|Nie!
00:03:32:- Tag bêdzie siê tob¹ opiekowa³.|- Ale ja chcê lecieæ z tob¹.
00:03:35:- Sir!|- Wiem. Nie jest bezpiecznie tam gdzie lecê.
00:03:38:- Sir! Profesorze!|- Ju¿ idê!
00:03:41:Kale. Masz.
00:03:44:WeŸ to.|Tak d³ugo jak to nosisz...
00:03:47:jest nadzieja.
00:03:50:Zobaczymy siê. Obiecujê.
00:03:53:Dobrze.|Nie! Nie!
00:03:56:Nie dobrze!
00:03:59:- Tag! Chroñ go!|- Tato!
00:04:02:Naprzód.
00:04:11:To Boskie nasienie, Tucker!
00:04:16:Mówi Tucker.|Na dó³.
00:04:40:- Teraz Zed! Teraz!|- Dalej tato!
00:04:43:Uciekaj stamt¹d!
00:05:03:ZNISZCZCIE LUDZI.|ZNISZCZCIE ICH WSZYSTKICH.
00:06:40:15 LAT PӏNIEJ
00:08:10:STACJA ODZYSKU|MIASTO 14
00:08:24:Witaj Chalky!
00:08:27:Hej!|- Czekaæ!
00:08:30:Chalky! To ja, Kale, w porz¹dku?|Nie jestem z tymi nieudacznikami.
00:08:33:Cz³owiek! Czekaæ!
00:08:39:Chyba utkn¹³eœ z nami, nieudacznikami.
00:08:42:Nie licz na to.
00:08:45:Wy czekajcie, ja jadê ekspresem.
00:08:48:Gdzie on jedzie?|Zabij.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #