Turkish Subtitles Vlad Tepes (1979)

Download this subtitles in Turkish language for movie called Vlad Tepes

Subtitles created: 2013-01-05 06:43:58
Size: 60019 bytes
Format of subtitles: srt
Framerate of subtitles: 24.000
Number of CDs: 2

Turkish subs for Vlad Tepes.
Another lang for Vlad Tepes.

Download containts:
Vlad Tepes cd1.srt
Vlad Tepes cd2.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

........

20
00:02:18,899 --> 00:02:23,805
Onlara, Eflak sýnýrýnýn yakýnlarýnda
toplanmalarýný söyle.

21
00:02:23,925 --> 00:02:27,254
Yalnýzca, özgürlüðü hayatýndan daha
deðerli olanlar gelsin.

22
00:02:27,374 --> 00:02:29,911
Geçen kýþ isyanlarla uðraþmaktan,

23
00:02:30,031 --> 00:02:32,976
Transilvanya'nýn tamamýný ancak toplayabildim.

24
00:02:33,448 --> 00:02:35,567
3000 Rumen yeterli.

25
00:03:55,452 --> 00:03:57,153
Drakula'ya ölüm!

26
00:04:44,000 --> 00:04:45,672
Ekselanslarý çok yaþa!

27
00:04:45,792 --> 00:04:48,239
- Onu kim öldürdü?
- Ben, Efendimiz.

28
00:04:48,359 --> 00:04:50,671
Bir planýn var mýydý?

29
00:04:52,607 --> 00:04:54,340
Kendi baþýma yaptým.

30
00:04:54,583 --> 00:04:56,852
Yolunuzu tahta kadar temizledim.

31
00:04:56,972 --> 00:05:00,113
Onu bir lorda yaraþýr þekilde onuruyla gömün.

32
00:05:00,809 --> 00:05:04,419
Ona gelince... öldürdüðü mýzrakla
kendisi de can verecek.

33
00:05:07,396 -->.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #